eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty

PRZERWA W DOSTĘPIE DO USŁUG BANKOWYCH

Drodzy klienci, w związku ze zmianami w infrastrukturze informatycznej, w dniach 21-24 czerwca br., doostęp do niektórych usług bankowych będzie ograniczony.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oraz przygotowania się na te zmiany. Kliknij w link aby dowiedzieć się więcej:

https://bs-slomniki.com.pl/aktualnosci/przerwa-w-dostepie-do-uslug-bankowych

Troska o Bezpieczeństwo i Jakość Korzystania z Systemu Bankowości Internetowej

W trosce o bezpieczeństwo i jakość korzystania z systemu bankowości internetowej prosimy o sprawdzenie czy na urządzeniach, z których korzystają Państwo z bankowości internetowej (komputery, tablety, telefony) jest zainstalowane zabezpieczenie w postaci antywirusów oraz stosować się do poniższych wskazówek:

 • Nie należy wchodzić na stronę logowania do systemu korzystając z odnośników otrzymanych pocztą e-mail lub znajdujących się na stronach nie należących do banku,
 • Nie należy odpowiadać na żadne e-maile dotyczące weryfikacji Państwa danych (np. identyfikatora, hasła) lub innych ważnych informacji - bank nigdy nie zwraca się o podanie danych poufnych za pomocą poczty elektronicznej,
 • Zawsze przed logowaniem należy sprawdzić, czy adres strony banku rozpoczyna się od https://,
 • Należy zawsze przed logowaniem zweryfikować Certyfikat Bezpieczeństwa Banku (między innymi dla kogo został wystawiony oraz czy jest ważny), którego szczegóły są dostępne poprzez kliknięcie na symbol kłódki w oknie przeglądarki,
 • Przed potwierdzeniem operacji należy upewnić się, że numer rachunku na który wysłane są środki jest zgodny ze zleceniem klienta,
 • Należy unikać przeklejania numerów rachunków (to jest używania funkcji: kopiuj/wklej, ctrl+c/ctrl+v /ctrl+insert), zalecane jest ich ręczne wisywanie do zleceń w systemie bankowości internetowej albo o uważną kontrolę wklejanego numeru i porównanie tego numeru z oryginalnym kopiowanym numerem rachunku,
 • Nie należy przesyłać e-mailami żadnych danych osobistych typu: hasła, numery kart kredytowych itp.,
 • Nie należy przechowywać nazw użytkownika i haseł w tym samym miejscu oraz nie należy udostępniać ich innym osobom,
 • Należy unikać logowania z komputerów, do których dostęp mają również inne osoby (np. w kawiarniach czy u znajomych). Należy na bieżąco aktualizować system operacyjny (Windows) oraz szczególnie narzędzia na ataki hakerskie oprogramowania takie jak: przeglądarki internetowe, Java Flash Player oraz oprogramowania do obsługi plików PDF,
 • Należy zawsze stosować oprogramowanie antywirusowe oraz zapory (firewall) i dbać o ich bieżącą aktualizację,
 • Instalując jakiekolwiek oprogramowanie na komputerze należy zachować szczególną ostrożność, a w szczególności nie należy instalować albo uruchamiać oprogramowania pochodzącego z niepewnych źródeł oraz stron internetowych,
 • Należy zawsze kończyć pracę korzystając z polecenia -wyloguj,
 • W przypadku wątpliwości co do prawidłowego działania bankowości internetowej, należy niezwłocznie skontaktować się z Bankiem.

Prypominamy, że otrzymane hasła jednorazowe służą wyłącznie do potwierdzenia realizacji przelewu. Zabronione jest potwierdzanie innych informacji przy użyciu haseł.

Bank nigdy nie przesyła żadnych informacji na temat logowań w wiadomościach e-mail do użytkownika.