Komunikat
Bank Spółdzielczy w Słomnikach informuje, że z dniem 01.01.2020 zostanie wyłączona możliwość autoryzacji transakcji za pomocą hasła do systemu. Każda transakcja będzie autoryzowana hasłem na sms. Zmiana ta została podyktowana koniecznością dostosowania standardów technicznych związanych Z Dyrektywą Unijną PSD2.
Ponadto informujemy iż 31.12.2019r do godziny 12.30 będą ksiegowane zlecenia na dotychczasowe rachunki Urzędów Skarbowych. Zlecenia złożone po tej godzinie na "stare rachunki" zostaną odrzucone w dniu 02.01.2020 po wczytaniu do systemu finansowo-księgowego Banku.
Od 01.01.2020r. płatności podatkowe z tytułu PIT, CIT i VAT winny być przekazywane na Indywidualny Numer Rachunkowy tzw. mikrorachunek.
W celu podnoszenia bezpieczeństwa klientów korzystających z bankowości elektronicznej, Bank Spółdzielczy w Słomnikach informuje, że od 03 grudnia 2018r. zostanie uruchomiona dwufazowa metoda uwierzytelnienia klientów dla systemu bankowości elektronicznej eBankNet. Dwufazowa metoda uwierzytelniania klientów bankowości elektronicznej polega na podaniu przez klienta loginu i hasła do systemu ( tak jak do tej pory) oraz dodatkowo podania w nowym oknie logowania hasła jednorazowego z listy TAN. Istnieje również możliwość podania hasła jednorazowego w formie komunikatu sms. Jednak aby wdrożyć taką formę dwufazowej metody uwierzytelniania klientów Bankowości Elektronicznej klienci proszeni są o osobisty kontakt z pracownikami Banku w celu złożenia odpowiedniego wniosku.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj